Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši elektroninės parduotuvės www.svt.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) pateikia informaciją apie tai, kaip UAB "Šviesos technologijos" (toliau – Bendrovė arba Mes) saugo ir tvarko savo Elektroninės parduotuvės klientų ir lankytojų (toliau – Jūs, Vartotojai) asmens duomenis ir privatumą. 
1.2. Ši Privatumo politika Mūsų gali būti atnaujinama ir keičiama, todėl Mes patariame Jums ją periodiškai  perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasite www.svt.lt.
1.3. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį, pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika“ patvirtina, kad su šia Privatumo politika susipažino, su ja sutinka ir įsipareigoja jos laikytis.
1.4. Jeigu Jums yra nepriimtinas arba Jūs nesutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome neteikti mums savo asmens duomenų. Deja, tokiu atveju, Mes negalėsime sudaryti sąlygų Jums naudotis Mūsų Elektronine parduotuve. 
1.5. Siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo, Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras.
1.6. Registracijos Elektroninėje parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve, vartotojai privalo pateikti teisingus ir išsamius duomenis. Jei pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, privalote juos nedelsdami atnaujinti. Vartotojai atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. 
1.7. Vartotojas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant Mus apie tai informuoti. Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.
2. Asmens duomenų valdytojas
2.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB "Šviesos technologijos", juridinio asmens kodas 226036710, buveinės adresas Lukšio g. 15, LT-09132 Vilnius, el. pašto adresas info@svt.lt
2.2. Naudodamiesi Elektronine parduotuve www.svt.lt Jūs pateikiate asmens duomenų valdytojui savo asmens duomenis ir suteikiate teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. 
2.3. Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir Mūsų vidaus politikų reikalavimus. 
3. Asmens duomenų tvarkymo apimtis ir tikslai
3.1. Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini įvykdyti užsakymus. Mes renkame ir tvarkome šioje Privatumo politikoje nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
3.1.1. Jūsų sutikimas naudotis elektronine parduotuve www.svt.lt pirkimo taisyklėse numatytomis sąlygomis;
3.1.2. Mūsų teisėtas interesas;
3.1.3. Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas.
3.2. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.
3.3. Beveik visus Jūsų asmens duomenis Mes gauname tik iš Jūsų, todėl labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Bendrovė neturi galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų asmens duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų asmens duomenis, Mes laikysime, kad Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, naudojimasis Elektronine parduotuve bus neįmanomas. 
3.4. Toliau yra nurodomos pagrindinės Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, grupės, tvarkymo teisiniai pagrindai ir tikslai:

Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Kliento registracijos Elektroninėje parduotuvėje duomenys El. pašto adresas, vardas, pavardė. Jūsų sutikimas sukurti paskyrą ir naudotis  elektronine parduotuve. Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas.
Pirkimo ir prekių pristatymo duomenys Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, prekių pavadinimai, kiekiai, užsakymo suma, prekių pristatymo būdas,  pristatymo adresas, atsiskaitymo būdas. Sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis. Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas.
Pateiktų ir įvykdytų užsakymų istorija Užsakymų skaičius, užsakymų statusas, užsakymo pateikimo data, užsakymo įvykdymo data, prekių pavadinimai, kiekiai, užsakymo suma, atsiskaitymo būdas. Sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis. Sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis. Duomenų statistika ir analizė.
Mokėjimų informacija Atsiskaitymo būdas. Sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas.
Bendravimo su Mumis istorija
Vartotojo pateiktos užklausos
Telefoninio pokalbio su Mūsų darbuotojais metu Jūsų perduota informacija.
Elektroniniu paštu pateikta informacija ar paklausimas.
Per Mūsų Elektroninės parduotuvės užklausų formą pateiktas užklausimas. 
Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.
Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Jūsų užklausas vykdymas, bei Jūsų sutikimas, išreikštas Jūsų aktyviais veiksmais pateikiant užklausą. Klientų aptarnavimo vykdymas.
Tiesioginės rinkodaros (pasiūlymų ir informacijos teikimo) tikslu tvarkomi asmens duomenys Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Jūsų sutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Tiesioginės rinkodaros pranešimų (pasiūlymų) teikimas.
Informacija apie jūsų įrenginį, kurio pagalba atliekate pirkimą Informacija, kurią pateikiate mums, kai naršote Mūsų Elektroninėje parduotuvėje, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, Jūsų buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės Mūsų Elektronine parduotuve. Jūsų sutikimas naudotis elektronine parduotuve. Elektroninės parduotuvės veikimo optimizavimas ir apsipirkimo patirties gerinimas.

3.5. Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas yra nenurodytas šioje Privatumo politikoje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. 
4. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu
4.1. Tuo atveju, kai Jūs išreiškiate sutikimą registruotis naujienlaiškiui gauti elektroniniu paštu, Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie Mūsų teikiamus pasiūlymus.
4.2. Jūs bet kuriuo metu galite nesutikti gauti Mūsų pasiūlymų, bet kada jos atsisakyti atsiųsdami pranešimą adresu info@svt.lt arba savo paskyroje atsisakydami prenumeratos. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir informaciją nesutrukdys naudotis Mūsų Elektronine parduotuve.
5. Asmens duomenų tvarkymas statistikos ir duomenų analizės tikslais 
5.1. Formuodami Mūsų verslo vystymui reikalingas ataskaitas, Mes naudojame automatizuotą duomenų analizę, kurios metu naudojame nepersonalizuotus duomenis.  Atliktos analizės pagrindu formuojame Mūsų pirkėjų poreikius atitinkantį prekių asortimentą, tobuliname Elektroninės parduotuvės veiklą ir kt.
5.2. Atliekamos analizės metu Mes netvarkome Jūsų vardo, pavardės, kontaktinės ir kitokios Jūsų individualios informacijos.
6. Slapukai
6.1. Savo Elektroninėje parduotuvėje Mes naudojame slapukus. 
6.2. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie Mūsų Elektroninės parduotuvės naudotojų elgesį, tokiu būdu tobulinant tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą. 
6.3. Mūsų Elektroninėje parduotuvėje taip pat gali būti naudojami trečiosios šalies slapukai.
6.4. Plačiau apie slapukų naudojimą ir atsisakymą žiūrėkite Mūsų Slapukų politikoje.
7. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas
7.1. Mūsų Elektronine parduotuve turi teisę naudotis tik vyresni nei 16 metų asmenys. Naudodamiesi Mūsų Elektronine parduotuve Jūs patvirtinate, kad esate vyresnis nei 16 metų amžiaus asmuo ir turite teisę sutikimo pagrindu atskleisti mums savo asmens duomenis.
7.2. Tuo atveju, jeigu esate jaunesnis nei 16 metų amžiaus, naudotis Mūsų Elektronine parduotuve ir atskleisti mums savo asmenine informaciją galite tik tuo atveju, jeigu turite savo tėvų ar globėjų sutikimą dėl Elektroninės parduotuvės naudojimo ir Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo.
8. Duomenų tvarkytojai, duomenų gavėjai
8.1. Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis - paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, lizingo bendrovės, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, kurjeriai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti. 
8.2. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis Mūsų partneriams duomenų valdytojams pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui. Duomenis galime perduoti tik esant pakankamai teisėtam pagrindui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote informuoti.
8.3. Pasitelkdami trečiuosius asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui, Mes visada užtikriname, kad duomenų gavėjai laikytųsi tinkamos duomenų apsaugos ir  konfidencialumo įsipareigojimų.
8.4. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. 
9. Asmens duomenų subjektų teisės
Mes užtikriname Jums galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. 
10. Asmens duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo tvarka
10.1. Norėdami įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į Mus el. paštu: info@svt.lt. Laiške nurodykite su prašymu susijusias aplinkybes, vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informaciją, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.
10.2. Vykdydami Jūsų prašymą Mes galime:
10.2.1. prašyti nurodyti Jūsų registracijos metu pateiktus aktualius asmens duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginti, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais paskyros duomenimis;
10.2.2. išsiųsti kontrolinį pranešimą Elektroninės parduotuvės paskyroje nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą;
10.3. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, Mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.
10.4. Jeigu patikrinimo procedūra bus sėkminga, informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą, pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo.
10.5. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
10.6. Atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą Jūs būsite informuoti raštu.
11. Bendrovės kontaktiniai duomenys
Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susisiekti galite šiais būdais:
• elektroniniu paštu info@svt.lt.
• skambindami telefonu +370 614 99900.
• internetu per Elektroninės parduotuvės www.svt.lt paklausimų formą.
Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:
UAB "Šviesos technologijos", įmonės kodas 226036710, buveinės adresas: Lukšio g. 15, LT-09132 Vilnius
Privatumo politika yra paskelbta ir galioja nuo 2022 m. spalio 10d.